Albert Baronian

Robert Wilson

Chairs and drawings

9 October 2004 — 20 November 2004

Rue Isidore Verheyden 2

Go to Artist's Page

La galerie Baronian_Francey présentera du 12 octobre au 20 novembre une sélection de sculptures et d’œuvres sur papier du célèbre artiste américain Robert Wilson.

 

Cet artiste de renommée internationale est connu depuis plus de trente ans pour la diversité de son talent, aussi bien metteur en scène, professeur, écrivain, designer, architecte, peintre tout en gardant une cohérence et une unicité à son travail. Scénographe des plus novateurs, Bob Wilson redéfini une nouvelle vision du théâtre qui combine un mouvement parfois glacial, des visions proches de la peinture et une articulation stylisée du texte ou du chant.

Parmi ses œuvres les plus connues citons : « Deafman glance», « Einstein on the beach », « The Civil wars », « Parcifal », « Madame Butterfly », « Hamlet », « Orlando »,…

La galerie exposera une série de dessins issus des projets et des notes de ses différentes scénographies ainsi que des sculptures, principalement des chaises et bancs (récurrents dans sa production), créés spécialement par Robert Wilson pour ses décors.

Download Press Release

Nederlands

Tuesday — Saturday 12 — 6 PM Rue Isidore Verheyden 2 1050 Brussels, Belgium +32 (0)2 512 92 95 info@albertbaronian.com www.albertbaronian.com

Persmededeling

Robert Wilson

Chairs and drawings

9 oktober 2004 — 20 november 2004

De galerie Baronian_Francey stelt van 12 oktober tot 20 november een selectie beeldhouwwerken en werken op papier van de beroemde Amerikaanse kunstenaar Robert Wilson voor.

 

Deze artiest met internationale faam staat al meer dan dertig jaar bekend om de diversiteit van zijn talent; hij is zowel regisseur, professor, schrijver, designer, architect en schilder, maar geeft in zijn werk toch blijk van samenhang en eenheid. Als één van de meest vernieuwende scenografen heeft Robert Wilson een nieuwe visie op theater gedefinieerd, die een soms ijzige beweging combineert met beelden die aanleunen bij de schilderkunst en met een gestileerde uiting van de tekst of van de zang.

 

Een greep uit zijn bekendste werken: « Deafman glance», « Einstein on the beach », « The Civil wars », « Parcifal », « Madame Butterfly », « Hamlet », « Orlando »,…

 

De galerie stelt een reeks tekeningen tentoon, die zijn voorgesproten uit de projecten en aantekeningen van zijn verschillende scenografieën, alsook enkele sculpturen, voornamelijk stoelen en banken (een terugkerend thema in zijn werk), die Robert Wilson speciaal heeft ontworpen voor zijn decors.