Albert Baronian

Mekhitar Garabedian was born in Syria and is currently living in Belgium whilst his origin is Armenian. Within his oeuvre he interrogates processes of subject formation and the place of the individual in a contemporary world shaped by migration and diaspora. Deploying very diverse media he examines how the ruptures caused by migration continue to determine the present in a ‘hauntological’ way and how, linked to this, the linguistic realm structures our subjectivity and position in the world. In his researches, Garabedian questions the conceptual possibilities and potency of the work of art. Just as his personal diasporic history is layered, his work echoes with a multiplicity of references to literature, music, philosophy and visual arts.

Download Press Release

Français

Nederlands

Artworks

Exhibitions

Tuesday — Saturday 12 — 6 PM Rue Isidore Verheyden 2 1050 Brussels, Belgium +32 (0)2 512 92 95 info@albertbaronian.com www.albertbaronian.com

Communiqué de presse

Mekhitar Garabedian

Mekhitar Garabedian est né en Syrie et vit actuellement en Belgique, bien que ses origines soient Arméniennes. À travers son œuvre, il questionne les processus de formation du sujet et la place de l’individu dans un monde contemporain façonné par la migration et la diaspora. En déployant des médias éclectiques, il examine de quelle manière la rupture provoquée par la migration continue à déterminer le présent d’une manière « hantologique » et comment, en relation avec cette dimension, le champ linguistique structure notre subjectivité et notre place dans le monde. Dans ses recherches, Garabedian s’interroge sur les possibilités conceptuelles et le pouvoir de l’œuvre d’art. Tout comme son histoire personnelle diasporique est composée de strates, son œuvre fait écho à une multitude de références à la littérature, à la musique, à la philosophie et aux arts visuels.

of

Tuesday — Saturday 12 — 6 PM Rue Isidore Verheyden 2 1050 Brussels, Belgium +32 (0)2 512 92 95 info@albertbaronian.com www.albertbaronian.com

Persmededeling

Mekhitar Garabedian

Mekhitar Garabedian is geboren in Syrië en leeft momenteel in België. Hij is van Armeense origine. In zijn oeuvre snijdt hij de vormingsprocessen van het subject aan, en de plaats van het individu in een hedendaagse wereld die vorm kreeg door migratie en diaspora. Door zeer uiteenlopende media te gebruiken, onderzoekt hij hoe de breuken veroorzaakt door migratie het heden blijven determineren op een ‘hauntologische’ manier en hoe, in samenhang hiermee, het taalkundige gebied structuur biedt aan onze subjectiviteit en onze positie in de wereld. In zijn onderzoek stelt Garabedian de conceptuele mogelijkheden en de kracht van het kunstwerk in vraag. Net zoals zijn persoonlijke diaspora veelgelaagd is, bevat zijn werk meervoudige verwijzingen naar literatuur, muziek, filosofie en visuele kunsten.